TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STP EUROZAGREB I

Adresa: Šišićeva 21, Zagreb

Tel: 01 6610 500
E-mail: h118.zagreb@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• baždarenje tahografa
• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)

STP EUROZAGREB II

Adresa: Dr. F. Tuđmana 16A, Sv. Nedjelja

Tel: 01 3335 555
E-mail: h119.sveta.nedelja@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje prema ITF/CEMT
• školski autobusi
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROZAGREB III

Adresa: Listopadska 2, Zagreb

Tel: 01 3036 051
E-mail: h123.zagreb@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)
• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)

STP EUROZAGREB V

Adresa: Remetinečka cesta 98, Zagreb

Tel: 01 6598 001, 01 6598 002
E-mail: h132.zagreb@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• ispitivanje prema ITF/CEMT
• homologacija lakih vozila i traktora
• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)

STP EUROBJELOVAR

Adresa: Velike Sredice 29A, Bjelovar

Tel: 043 217 444
E-mail: h002.bjelovar@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje (atesti) lakih prikolica

• ispitivanje (atesti) lakih vozila
• ispitivanje (atesti) teških vozila
• ispitivanje prema ITF/CEMT

• školski autobusi
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROBROD

Adresa: Sjeverna ulica 12, Gornja Vrba

Tel: 035 401 621, 035 270 732
E-mail: h099.slavonski.brod@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje lakih prikolica
• ispitivanje (atesti) lakih vozila
• ispitivanje teškog programa i ADR
• ispitivanje prema ITF/CEMT
• školski autobusi
• homologacija lakih vozila i traktora
• baždarenje tahografa
• procjena vrijednosti vozila

STP EURODUHAN

Adresa: Zagrebačka 51, Bjelovar

Tel: 043 245 448
E-mail: h097.bjelovar@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje (atesti) lakih prikolica
• ispitivanje prema ITF/CEMT
• homologacija lakih vozila i traktora
• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)

STP EUROĐAKOVO

Adresa: Vladimira Nazora 10, Đakovo

Tel: 031 814 074, 031 814 075
E-mail: h041.djakovo@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• homologacija lakih vozila
• ispitivanje prema IFT/CEMT
• baždarenje tahografa
• ispitivanje lakih prikolica
• ispitivanje (atesti) lakih vozila

STP EUROIVANEC

Adresa: Mirka Maleza 80, Ivanec

Tel: 042 784 002, 042 784 003
E-mail: h095.ivanec@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROKARLOVAC

Adresa: Ilovac 29, Karlovac

Tel: 047 637 623
E-mail: h031.karlovac@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje (atesti) lakih prikolica
• ispitivanje (atesti) lakih vozila
• Ispitivanje (atesti) teških vozila
• homologacija svih tipova vozila
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROOSIJEK

Adresa: Drinska 123, Osijek

Tel: 031 275 413
E-mail: h126.osijek@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje (atesti) lakih prikolica
• ispitivanje (atesti) lakih vozila
• ispitivanje prema ITF/CEMT
• školski autobusi
• homologacija lakih i teških vozila
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROPULA

Adresa: Industrijska 15C, Pula

Tel: 052 530-803, 052 530-804
E-mail: h133.pula@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• ispitivanje (atesti) lakih prikolica
• ispitivanje (atesti) lakih vozila
• Ispitivanje (atesti) teških vozila
• ispitivanje prema ITF/CEMT
• školski autobusi
• homologacija lakih i teških vozila
• baždarenje tahografa
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROSLAVONIJA

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 20, Oriovac

Tel: 035 431 976
E-mail: h139.oriovac@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• baždarenje tahografa
• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)

STP EUROVARAŽDIN

Adresa: Optujski odvojak 10, Varaždin

Tel: 042 494 982
E-mail: h127.varazdin@tehnicki.hr

Radno vrijeme sa strankama
pon – pet 7.00-20.00
sub 7.00-14.00

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• baždarenje tahografa
• procjena vrijednosti vozila

STP EUROSENJ

Adresa: Kaetana Knežića 16A, Senj

Tel: 053 884 912
E-mail: h140.senj@tehnicki.hr

Radno vrijeme
pon, sri, pet 7.00-14.00
uto, čet 11.30-18.30
sub 7.00-11.30 (2. i 4. subota u mjesecu)

Saznaj više

Usluge:

• redovni i preventivni tehnički pregledi vozila
• preventivni tehnički pregled kočnica
• baždarenje tahografa
• procjena vrijednosti vozila
• ispitivanje vozila (atesti)